St. Pierre Fourier Stichting
 

Organisatie

Bestuur

E.M.C. Baake (secretaris)

E.J.Ph. Bijnsdorp

L.P. van der Kroft (voorzitter)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bestuurdersvergoeding. De Stichting kent geen medewerkers. Veel van de uitvoerende werkzaamheden worden door bestuursleden uitgevoerd. Twee van de bestuursleden factureren op kwartaalbasis een vast bedrag (inclusief BTW) als compensatie voor deze operationele werkzaamheden. Het derde bestuurslid ontvangt hetzelfde bedrag onder aftrek van sociale premies en belasting. Verdere onkosten worden door de bestuurders niet gedeclareerd. Deze regeling is destijds opgesteld na consultatie met de Belastingdienst en al een zeer groot aantal jaren van kracht. De vergoeding is over deze periode niet geïndexeerd. In 2011 heeft de Stichting aan de Belastingdienst 's-Hertogenbosch nog een bevestiging gevraagd en van haar ontvangen dat deze regeling passend is voor deze Stichting. In 2018 is dit andermaal bevestigd door de Belastingdienst (Eindhoven).

Identificatie

Fiscaal nummer / RSIN: 001150492

Kamer van Koophandel: 17115978