St. Pierre Fourier Stichting
 

Het verhaal van 'de Nonnen van Vught'

Annette Heere

 

Op 7 augustus 2019 overleed Zr. Annette Heere. Zij was de laatste Zuster van de Nederlandse Congregatie van de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus. In dit boek geeft Zr. Annette Heere een unieke inkijk in de ontstaansgeschiedenis van Taleninstituut Regina Coeli, beter bekend als ‘de Nonnen van Vught’.

In 1904 werd het door een wet in Frankrijk voor religieuzen onmogelijk om nog les te geven, tenzij ze afzagen van de geloften en de religieuze kleding. Voor wie trouw wilde blijven aan het religieuze leven in dienst van onderwijs was er geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Anticiperend op deze ontwikkeling werd door de congregatie Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus het klooster met (kost)school Regina Coeli in Vught opgericht.

Annette Heere geeft met dit boek, mede dankzij het zeer complete archief van de congregatie, een uniek inzicht in de groei van meisjesinternaat naar toonaangevend opleidingsinstituut. Een ontwikkeling die mogelijk was dankzij de kwaliteiten van de zusters en hun doorzettingsvermogen; vernieuwend en grensverleggend waren ze.

In de 60’er jaren ontwikkelt zich vanuit het eenvoudige idee van talenonderricht aan volwassenen, zonder businessplan, nagenoeg zonder beginkapitaal en met de bedoeling ‘uit de kosten te komen’, een gezond bedrijf dat hoog gekwalificeerd talenonderricht aanbiedt in een gastvrije omgeving, waar bekende en minder bekende cursisten zich een vreemde taal eigen maken.

Op een bijzondere wijze beschrijft Annette Heere hoe de zusters, trouw aan de opdracht, grenzeloos toegewijd, puttend uit de rijke bron van het kloostercollectief, meebewegend met de tijd, onbaatzuchtig dienstbaar zijn aan een ideaal; de wereld verbinden door educatie in taal en cultuur. Hoewel er tegenwoordig geen zusters meer werkzaam zijn op het Taleninstituut, zijn de oorspronkelijke geest en bezieling er nog steeds voelbaar.

Bestel het boek.